Alle rechten voorbehouden aan Stichting Gullie i.s.m. PsychoWerk © 2018.

Wettelijke privacy statement | Algemene voorwaarden | Disclaimer

  Het persoonlijke, beroepsmatige of het functioneren van een team in kaart brengen

WAT IS ER ANDERS?

  1. Tijdens het eerste gesprek worden de basisgegevens ingewonnen zodat de medewerker snel aan de slag kan met de online vragenlijsten. Dit gesprek kan telefonisch, via Skype of tijdens een kopje koffie/thee in de Salon van Weleer.
  2. De medewerker ontvangt de inlog gegevens om de online vragenlijsten te kunnen beantwoorden. Dit kan de medewerker overal doen waar hij/zij de beschikking heeft over een internetverbinding. De medewerker krijgt 14 dagen de tijd om alle vragen te beantwoorden.
  3. De antwoorden worden verwerkt en geanalyseerd, op basis waarvan er een uitvoerig rapport wordt geschreven.
  4. Het rapport wordt met de medewerker besproken (minimaal 90 minuten).

Bij de PRT-Scan wordt er gebruik gemaakt van het innerlijke referentiekader van een persoon.

HET VERLOOP VAN DE SCAN

BEROEPSMATIG FUNCTIONEREN IS MEER DAN EEN DIPLOMA

VERBETERPUNTEN VINDEN ALS UITGANGSPUNT

Een investering van 6 tot 8 uur

Het uitvoeren van de PRT-Scan bedraagt gemiddeld 6 tot 8 uur, die verdeeld mag worden over een periode van 14 dagen. Dit is een enorme tijdsbesparing in vergelijking met het voeren van gesprekken om dezelfde hoeveelheid informatie in te winnen, dat is minimaal 32 uur.

Bij het beroepsmatig functioneren wordt gewoonlijk gekeken naar de functieomschrijving en of een medewerker voldoende is gekwalificeerd om de functietaken uit te voeren. De kwalificatie is gebaseerd op het in bezit zijn van de juiste scholing (opleidingen, cursussen, trainingen) en ervaringen. In de regel is dit ook gemakkelijk te toetsen aan de hand van diploma’s, getuigschriften, bewijzen van deelname en verklaringen van leidinggevenden, vorige werkgevers en collega’s.  

Wat echter moeilijker te toetsen is of een medewerker erin slaagt om het persoonlijk functioneren te integreren binnen het beroepsmatig functioneren. Zo kan op papier de medewerker een ideale match zijn met de functie, maar loopt het in de praktijk van alledag toch anders dan gehoopt. De gevolgen kunnen divers zijn, zoals problemen ervaren met samenwerken of het gemakkelijk in conflict komen met anderen. Of last krijgen van de negatieve effecten van stress of burn out. Of het inconsequent of onvoldoende vorm kunnen geven aan de beroepsrol. Hetgeen gemakkelijk kan resulteren in werkuitval of ziekteverzuim.

Het beroepsmatig functioneren vraagt om meer aandacht indien het streven is dat een medewerker zo optimaal mogelijk werkt en/of het beperken van potentieel werkuitval of ziekteverzuim.  

Bij de PRT-Scan wordt er niet vanuit goed of fout geredeneerd, maar vanuit wat wenselijk of onwenselijk gedrag is.

Bij de PRT-Scan wordt er niet naar perfectie gezocht, maar naar zo effectief mogelijk functioneren binnen de gegeven omstandigheden. Realisme is het uitgangspunt.

Geen abstracte classificaties

Een medewerker is geen kleur, geen plant, een strateeg of welke andere over-versimpeling dan ook. Ieder persoon is uniek en complex, het is niet mogelijk of noodzakelijk om alle kenmerken in één type of classificatie te stoppen. De PRT-Scan geeft slechts een dynamische momentopname weer.

If it ain’t broke, don’t fix it

Een medewerker die is aangesteld vanwege zijn of haar geschiktheid, bezit vaardigheden, technieken, talenten, kwaliteiten, ervaringen en heeft een relevante scholing genoten. Als er problemen binnen het beroepsmatig functioneren optreden, dan heeft dat betrekking op deelaspecten die vervolgens aangepakt dienen te worden. Afblijven van dat wat goed is.  

Wil je meer weten? >>