Alle rechten voorbehouden aan Stichting Gullie i.s.m. PsychoWerk © 2018.

Wettelijke privacy statement | Algemene voorwaarden | Disclaimer

  Het persoonlijke, beroepsmatige of het functioneren van een team in kaart brengen

LEIDERSCHAP IS ONMISBAAR

Een team heeft een (in)formele teamleider nodig om het proces opgang te brengen en te houden. De populaire mythe van zelfsturende teams, heeft aangetoond dat het een effectief reorganisatie en bezuinigingsmiddel is, maar niet dat een team zonder een (in)formele leider kan functioneren. Leiderschap maakt samenwerken mogelijk.

OP ELKAAR BOUWEN

Binnen een team ben je afhankelijk van elkaar bijvoorbeeld of een teamlid zijn/haar taken vervult, op basis waarvan jij weer jouw taken kunt uitvoeren. Een team is geen vergadergroep waar je één keer per maand kortsluit wat er allemaal is gebeurd. Bij een team werk je daadwerkelijk samen met anderen in het realiseren van doelen.

PAIS EN VREE

Binnen een team behoort het niet steeds pais en vree te zijn. Er spelen zoveel belangen, voorkeuren en verschillende zienswijzen een rol dat het juist goed is voor de ontwikkeling van het team om daar met elkaar over in discussie te gaan en prioriteiten te stellen. Een team moet leren om als een goed geoliede machine samen te werken.

EEN TEAM IS EEN ABSOLUTE MEERWAARDE

Een team is een taakgerichte groep die uit minimaal twee personen bestaat en is opgericht om één of meerdere (hoofd)doelen te verwezenlijken, door de bijbehorende taken uit te voeren over een vastgesteld tijdvak. Het succes van een team wordt bepaald aan de hand van de kwaliteit van de gerealiseerde doelen.

Een team slaagt daar waar een afzonderlijk persoon niet slaagt, omdat niemand over alle vaardigheden, technieken, kundigheden, talenten, kwaliteiten en scholing beschikt om complexere doelen te verwezenlijken. Alleen door samenwerking kan het lukken om één of meerdere ingewikkelde en/of samengestelde doelen succesvol te realiseren.

Een team is opgebouwd uit twee of meerdere personen, die alleen op een bevredigende wijze kunnen functioneren, als zij erin slagen om het persoonlijke en het beroepsmatige functioneren te integreren met het team functioneren. Anders gezegd: binnen het team moet er ruimte zijn voor het individu, als ook voor de kundigheden of specialismen van de afzonderlijke teamleden.

Samenwerken is fun en werkt motiverend voor een team om nieuwe doelen te gaan realiseren. Echter als het samenwerken niet van de grond wil komen of wordt gefrustreerd, dan is het allesbehalve fun om aan doelen te gaan werken. Het is dan zaak om te ontdekken waarop de samenwerking niet effectief verloopt. De Team-Scan brengt het team functioneren en het persoonlijke + beroepsmatige functioneren van de teamleden in kaart.

HET VERLOOP VAN DE TEAM-SCAN

  1. Tijdens het eerste gesprek worden de basisgegevens ingewonnen zodat de teamleden snel aan de slag kunnen met de online vragenlijsten.  
  2. De teamleden ontvangen afzonderlijk inlog- gegevens om de online vragenlijsten te kunnen beantwoorden. Dit kunnen de teamleden overal doen waar zij de beschikking hebben over een internetverbinding. De teamleden krijgt 14 dagen de tijd om alle vragen te beantwoorden.
  3. De antwoorden worden verwerkt en geanalyseerd, op basis waarvan er een uitvoerig rapport voor het team en een kleiner rapport voor ieder teamlid zal worden geschreven.
  4. Het rapport wordt met de opdrachtgever besproken (minimaal 90 minuten).
  5. Indien gewenst zal het rapport ook met het team worden besproken.

Wil je meer weten? >>